BM Lojistik

Değerlerimiz

  • Müşteri Odaklılık; Felsefemiz "Kazan Kazan" felsefesine uygun olarak müşterinin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini algılamak ve zamanında yerine getirmektir.
  • Öğrenme ve Gelişim; İyileşme ve değişime yol açacak bilginin edinilmesi ve davranışlarımıza yön vermesi ile sürekli gelişimi sağlamak olacaktır
  • Çalışan Memnuniyeti; Çalışanlarımızın beklentilerini aşarak karşılamak Sosyal İletişimi sağlamak amacıyla, Çalışanlar arasında sosyal paylaşımı arttırmak, karşılıklı saygıyı, sevgiyi sağlamak ve her alanda başarılı olmalarını desteklemek.
  • Çevreye Ve Topluma Saygı; Toplumun beklentilerine ve çevreyi korumaya karşı duyarlı olmak.
  • Güvenilirlik; Paydaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmak, yalan söylememek, etik değerlere uyum sağlamak.
  • Sorumluluk Alma; Zor işlerde dahi, bilgi ve beceri sınırlarını zorlayarak görev almak.